Szkolenie z obsługi RM Achieva & Dstream systemie Philips

Kod kursu MEDP-PHACHIEVASERVMR

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Rezonans magnetyczny
Wyposażenie OEM Philips

Długość kursu – 10 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Włochy
Data – 8.01.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy: inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy,kierownik techniczny

Szczegóły

W ciągu tego 10-dniowego kursu technicy nauczą się bezpiecznego wykonywania planowanej konserwacji i naprawy systemów Achieva, Dstream i Multiva. Wszystkie wymagane materiały i szczegółowe instrukcje zostaną przekazane przez instruktora.

Po zakończeniu kursu uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:
– wykorzystanie dokumentacji w celu serwisowania systemów MR Philips,
– przypomnienie kwestii bezpieczeństwa związanych z serwisowaniem systemów MR Philips,
– przypomnienie głównych aspektów mających wpływ na jakość obrazu i prowadzenie okresowych testów jakości obrazu,
– przypomnienie podstawowej funkcji elementów systemu (m.in. magnesu, gradientu, transmisji RF, RF),
– odbiór, moc systemu, chłodzenie, urządzenia dla pacjenta i aspekty związane z oprogramowaniem,
– wykonanie podstawowych funkcji związanych ze skanowaniem RM i przeglądaniem obrazu,
– wykonanie planowanych czynności związanych z konserwacją (z wyjątkiem konserwacji Coldhead),
– naprawa/wymiana zepsutych elementów.