Zasady poufności

Klienci wysoko cenią ekspertów MEDPLAN za ich specjalistyczną wiedzę i doświadczenie oraz świadomość, że dzielenie się informacjami podlega pewnym ograniczeniom. Poświęciliśmy sporo czasu i energii na opracowanie zasad poufności dotyczących zarówno technologii, jak i zakresu działania. Zasady te, wraz z naszymi standardami poufności, pomagają ekspertom wyjaśnić nieścisłości i postępować zgodnie z wewnętrznymi standardami naszych klientów, co wyróżnia nas na tle konkurencji. Nasi eksperci muszą co roku akceptować warunki dotyczące konsultacji z MEDPLAN. Muszą potwierdzić, że spełniają wymagania, odmówić realizacji projektów, które są sprzeczne z zawartymi przez nich umowami, lub zrezygnować ze zobowiązań względem stron trzecich, powstrzymać się od przekazywania poufnych informacji, zachować poufność danych klientów, zakończyć projekty, jeśli są związane z niedozwolonymi działaniami (jeśli wiążą się z wypłatą wynagrodzenia za zarezerwowany czas). Eksperci muszą ukończyć coroczne interaktywne szkolenie przeznaczone dla konkretnej branży w jednym z dwudziestu dostępnych języków. Szkolenie dotyczy „informacji poufnych” i przypomina uczestnikom o ryzyku związanym z ujawnieniem takich informacji, które może skutkować unieważnieniem zaawansowanych badań naszych klientów lub zawieszeniem ich stanowiska.
Aktywnie identyfikujemy i wyjaśniamy nieścisłości związane z ekspertami, wycofując ich z nieodpowiednich projektów. Nasz profesjonalny zespół pomaga ekspertom wyjaśnić ewentualne nieścisłości i określa oczekiwania dotyczące uczestnictwa w projektach MEDPLAN oraz pilnuje, by eksperci zakończyli wszelkie projekty, które nie spełniają wymogów poufności, oferując wynagrodzenie za ich czas. Mechanizmy poufności MEDPLAN gwarantują naszym klientom bezpieczeństwo poprzez minimalizację ryzyka przypadkowego otrzymania informacji poufnych od naszych ekspertów lub prośby o uzyskanie takich informacji oraz kontrolę danych przekazywanych ekspertom. W przypadku pracodawców ramy poufności MEDPLAN uwzględniają ograniczenia, jakie pracodawcy mogą nałożyć na swoich pracowników w roli ekspertów. Dotyczy to również zakazu udziału w projektach, w które zaangażowany jest ich pracodawca. Co więcej, zatrudnieni eksperci (z wyjątkiem tych, których te zasady nie dotyczą ze względu na ich status) muszą uzyskać pisemną zgodę pracodawcy na udział w projektach pisemnych, kompleksowych i bieżących.
Zauważyliśmy, że jesteś w Polsce (United States). Może chcesz obejrzeć tę stronę w języku