Obsługa tomografów GE Revolution i Discovery Szkolenie

Kod kursu MEDP-GEREVSERVCT

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Tomografia komputerowa
Wyposażenie OEM GE HealthCare

Długość kursu – 5 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Polska
Data – 29.04.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy: inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy,kierownik techniczny

Szczegóły

Obsługa systemów TK GE HD to kurs polegający na doskonaleniu umiejętności, będący kontynuacją kursu Obsługa systemów TK GE Non-HD. Poznając wymogi i uczestnicząc w kursie, specjaliści ds. serwisu zyskują większą pewność w zakresie obsługi tomografów Discovery CT750HD, Discovery KT, Revolution HD i Revolution Discovery w/GSI oraz systemów TK konfiguracji HD. Ten kurs obejmuje różne systemy gantry, systemy stołów, konfiguracje detektora HD (HD-HDAS/HD-CDAS), detektory HD (HD-HDAS/MERC40), konfiguracje konsoli, lampy Performix HD/HD Plus i generator JEDI SC100, kontrolę wirnika, i systemy energetyczne rodziny systemów GE TK HD.

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:

– wykonanie planowanych konserwacji systemów GE TK HD,
– wymiana lampy, korekta i ponowna kalibracja systemu,
– kalibracja, testowanie, naprawa/wymiana i ustawienie kolimatora,
– kalibracja, naprawa, ustawienie i wykorzystanie narzędzi diagnostycznych do przeprowadzenia testów czy oceny wydajności DAS i montażu detektora,
– kalibracja, testowanie, wymiana i ustawienie sprzętu związanego z gantrą i systemami transportu pacjenta,
– diagnostyka i naprawa błędów powstałych podczas sekwencji skanowania,
rozwiązywanie problemów z gantrą, transportem pacjenta i systemem promieniowania,
– diagnostyka i rozwiązywanie problemów dotyczących systemu akwizycji danych (DAS) i matrycy detektorów,
– diagnostyka i rozwiązywanie problemów dotyczących transferu danych i systemów przetwarzania obrazów,
– rozwiązywanie problemów.