Zaawansowane szkolenie w zakresie obsługi RM systemów GE

Kod kursu MEDP-GEMRIPROFI

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Rezonans magnetyczny
Wyposażenie OEM GE HealthCare

Długość kursu – 5 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Polska
Data – 1.02.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy: inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy, kierownik techniczny

Szczegóły

Zaawansowane szkolenie techniczne w zakresie RM pozwala uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności związanych z konserwacją RM systemów GE. To 10-dniowe szkolenie pozwala zrozumieć systemy RM GE, w tym procedury bezpieczeństwa, zasady RM, uczy wykonywania prewencyjnych i naprawczych czynności związanych z konserwacją oraz rozwiązywania problemów. Zintegrowany program szkolenia obejmuje szkolenie wstępne online i praktyczne zajęcia pod okiem instruktora. Moduły szkolenia online obejmują podstawy RM, fizyki i bezpieczeństwa. Szkolenie praktyczne oferuje uczestnikom możliwość pogłębiania, stosowania i prezentowania swojej wiedzy oraz umiejętności związanych z obsługąna wszystkich platformach RM GE.

Po zakończeniu kursu specjaliści ds. serwisu zdobędą następujące umiejętności:
– obsługa systemów RM GE,
– kalibracje systemów RM,
– wykonanie planowanych konserwacji systemów RM GE,
– rozwiązywanie problemów i wykonywanie czynności naprawczych związanych z różnymi elementami i
kwestiami, w tym podsystemami związanymi z pacjentem, komputerami i oprogramowaniem hosta, ścieżkami komunikacji,
obudową CAM, uniwersalnymi modułami monitoringu zasilania (UPM), błędami związanymi z resetowaniem TPS, transmisją RF i rozwiązywaniem problemów, gradientami, cewkami, jakością obrazu i błędami powstałymi podczas monitoringu zasilania,
– rozwiązywanie problemów i wykonywanie czynności naprawczych związanych z szafą chłodziwa z wymiennikami ciepła (HEC),
– prowadzenie skutecznych rozmów z działami wsparcia.

Warunki wstępne:
– Zasady bezpieczeństwa RM