Zaawansowane szkolenie z zakresu obsługi magnesów GE

Kod kursu MEDP-GEMRIADVMAG

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Rezonans magnetyczny
Wyposażenie OEM GE HealthCare

Długość kursu – 8 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Polska
Data – 19.02.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy:inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy, kierownik techniczny

Szczegóły

Dołącz do nas podczas 8-dniowego szkolenia stworzonego specjalnie dla techników RM, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie w zakresie RM lub mają odpowiednie doświadczenie. Szkolenie odbywa się w naszym oddziale magnesów w Polsce, a jego program obejmuje kompleksowe instrukcje dotyczące teorii „strony zimnej” magnesu, czynności i metody rozwiązywania problemów. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę dotyczącą wewnętrznych warunków chłodzenia i rozwiązywania problemów związanych z trudnymi sytuacjami niezerowego odparowania (ang. zero helium boil off). Szkolenie obejmuje istotne tematy takie jak skokowe zmiany w wytwarzanym polu magnetycznym (ang. ramping), aktywne i pasywne ujednorodnianie pola magnesu (ang. shimming). Należy pamiętać, że ten kurs nie obejmuje ONI oraz instrukcji dotyczących kriostatów próżniowych, czynności związanych z rozgrzewaniem i chłodzeniem. Nie przegap szansy na poszerzenie wiedzy i rozwiń swoje umiejętności związane z RM!