Kurs obsługi systemów TK Philips 450W

Kod kursu MEDP-PHBRILLSERVCT

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Rezonans magnetyczny
Wyposażenie OEM Philips

Długość kursu – 8 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Włochy
Data – 25.03.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy: inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy,kierownik techniczny

Szczegóły

Podczas tego 8-dniowego kursu inżynierowie pod okiem instruktora nauczą się obsługiwać skaner TK Brilliance/Ingenuity. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, które umożliwią im instalację, kalibrację i naprawę systemów w wyznaczonych jednostkach zastępczych części serwisowych (FRU) oraz zapoznają się z obsługą, instalacją, konfiguracją i kalibracją wersji 4.X iPatient. Wszystkie wymagane materiały i szczegółowe instrukcje zostaną przekazane przez instruktora.

Po zakończeniu kursu uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:
– dostęp/identyfikacja najważniejszych elementów systemu,
– przeprowadzenie najważniejszych operacji systemu,
– opisanie/wykonanie procedur/procesów systemu,
– wykonywanie czynności związanych z systemem i oprogramowaniem,
– wykonywanie prewencyjnych i naprawczych czynności związanych z konserwacją, m.in. wymiana przewodów.