Siemens Aera, Skyra i rodzina produktów RM (Avanto, Espree)

Kod kursu MEDP-SIESERVMRI

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Rezonans magnetyczny
Wyposażenie OEM Philips

Długość kursu – 10 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Polska
Data – 22.04.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy: inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy,kierownik techniczny

Szczegóły

Kurs z zakresu obsługi urządzeń Siemens Aera, Skyra i rodziny produktów RM to zaawansowane szkolenie dotyczące RM, skoncentrowane na wiedzy dotyczącej systemów i doświadczeniu związanym z rozwiązywaniem problemów. Kurs przybliża inżynierom serwisu zaawansowane zagadnienia związane z obsługą systemu RM, funkcji oprogramowania (SYNGO), sprzętu, łączności systemu i obsługi. Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą

następujące umiejętności:
– zrozumienie zaawansowanej obsługi rezonansów magnetycznych firmy Siemens,
– wykonanie prewencyjnych i naprawczych czynności konserwacyjnych,
– znajomość narzędzi i technik służących do rozwiązywania problemów związanych z RM firmy Siemens,
– wiedza na temat funkcji i monitorowania magnesu,
– szersza wiedza na temat podsystemów RM, m.in. łańcucha RF, łańcucha gradientowego, systemu chłodzenia i sieci RM,
– diagnostyka i korekta artefaktów obrazu,
– diagnostyka i korekta błędów systemu.