Szkolenie z obsługi systemu RM GE Optima 450W

Kod kursu MEDP-GEOPT450WSERVMRI

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Rezonans magnetyczny

Wyposażenie OEM GE HealthCare

Długość kursu – 5 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Polska
Data – 4.03.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy: inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy,kierownik techniczny

Szczegóły

Uczestnicy szkolenia technicznego w zakresie systemu RM GE Optima 450W 1.5T zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadań związanych z obsługą systemu RM GE Optima 450W 1.5T. To 5-dniowe szkolenie pomaga zrozumieć system RM GE Optima 450W 1.5T, w tym procedury bezpieczeństwa, zasady RM, uczy wykonywania prewencyjnych i naprawczych czynności związanych z konserwacją oraz metod rozwiązywania problemów Moduły szkolenia online obejmują podstawy RM, podstawy fizyki i bezpieczeństwa. Praktyczne zajęcia w laboratorium oferują uczestnikom możliwość ćwiczenia i zastosowania swojej wiedzy oraz umiejętności związanych z obsługą na wszystkich platformach RM GE.

Po zakończeniu kursu specjaliści ds. serwisu zdobędą następujące umiejętności:
– obsługa systemu RM GE Optima 450W 1.5T,
– kalibracje systemu RM GE Optima 450W 1.5T,
– prowadzenie planowanych czynności serwisowych,
– rozwiązywanie problemów i wykonywanie czynności naprawczych związanych z różnymi elementami i kwestiami, w tym podsystemami związanymi z pacjentem, oprogramowaniem i komputerami hosta, ścieżkami komunikacji, szafami HDXT, uniwersalnymi modułami monitoringu zasilania (UPM), błędami związanymi z resetowaniem TPS, transmisją RF i rozwiązywaniem problemów, gradientami, cewkami, jakością obrazu i problemami powstałymi podczas monitoringu zasilania,
– rozwiązywanie problemów i wykonywanie czynności naprawczych związanych z szafą chłodziwa z wymiennikami ciepła (HEC),
– prowadzenie skutecznych rozmów z działami wsparcia.

Warunki wstępne:
– Zasady bezpieczeństwa RM