Zasady serwisowania systemów RM od różnych dostawców

Kod kursu MEDP-MVSSERVMRI

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Rezonans magnetyczny
Wyposażenie OEM MVS

Długość kursu – 10 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Polska
Data – 22.01.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy: inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy,kierownik techniczny

Szczegóły

Zasady serwisowania RM to kurs doskonalący umiejętności i wprowadzający techników z niewielkim doświadczeniem lub bez doświadczenia w RM w tematykę obsługi systemów RM pochodzących od różnych dostawców. Dzięki niemu technicy zdobędą wiedzę teoretyczną, poznają zasady bezpieczeństwa i technikę wymaganą do kalibracji i obsługi systemów RM.
Uczestnicy nauczą się obsługiwać i identyfikować najważniejsze elementy systemu w celu wykonania podstawowych napraw systemu RM, jak również poznają koncepcje zaawansowanych technik obrazowania. Techniki te obejmują zarówno tworzenie, jak i analizę obrazów. Kurs koncentruje się również na rozpoznawaniu artefaktów obrazu RM, analizie obrazu i działaniach korygujących. Poza tym podczas kursu położony jest nacisk na praktyczne zajęcia w laboratorium, które są uzupełnieniem zaawansowanych zasad.

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:

– znajomość teorii i praw fizyki związanych z technologią RM,
– stosowanie prawidłowych środków bezpieczeństwa i środków ostrożności podczas serwisowania systemów RM,
– uruchomienie i wyłączenie systemu, – podstawowa i zaawansowana obsługa systemu RM, w tym akwizycja i archiwizacja obrazu,
– określenie najważniejszych elementów systemów RM,
– umiejętność kalibracji i regulacji systemu,
– umiejętność obsługi systemu za pomocą schematów blokowych i szczegółowej dokumentacji serwisowej,
– wykonanie podstawowych napraw systemu,
– wiedza na temat funkcji i monitorowania magnesu.
– wiedza na temat podsystemów RM, m.in. łańcucha RF, łańcucha gradientowego, systemu chłodzenia i sieci RM,
– diagnostyka i korekta artefaktów obrazu i awarii systemu,
– przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z planowaną konserwacją.