Zasady serwisowania systemów TK od różnych dostawców

Kod kursu MEDP-MVSSERVCT

Organizator szkolenia Niezależne szkolenie MEDPLAN

Modalność Tomografia komputerowa
Wyposażenie OEM MVS

Długość kursu – 10 dni
Metoda – zajęcia w sali/laboratorium
Lokalizacja – Włochy
Data – 25.03.2024
Status POTWIERDZONE

Uczestnicy: inżynierowie serwisu, inżynierowie biomedyczni, technicy,kierownik techniczny

Szczegóły

Kurs Zasady serwisowania systemów TK jest przeznaczony dla specjalistów ds. serwisu, rozpoczynających pracę w obsłudze sprzętu TK. Kurs dotyczący TK pochodzących od różnych dostawców wyposaża uczestników w umiejętności niezbędne do zrozumienia systemu TK, pozwalające poczuć się pewnie podczas pracy z gantrą, w zakresie transportu pacjenta, montażu detektora, systemów DAS, SRU, kontroli lampy oraz podsystemów stanowiska operatora. Będzie zwrócono szczególną uwagę na zmiany w lampach. Kurs koncentruje się na zajęciach praktycznych w laboratorium, które obejmują ok. 80% wszystkich zajęć.

Program jest podzielony na osiem części:
– podstawowe zasady TK,
– procedury bezpieczeństwa,
– obsługa systemu,
– kontrola specyfikacji systemu,
– kalibracja systemu,
– obsługa oprogramowania,
– kopia zapasowa/przywracanie systemu,
– rozwiązywanie problemów w głównych podsystemach.